Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2018/2019:

Grupa I  Program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" M.Kwaśniewska, J.Lendzion, W.Żaba-Żabińska, Wydawnictwo MAC Edukacja

Grupa II  "Trampolina. Program wychowania przedszkolnego" Małgorzata Janiak , Kamila Witerska , Wyd. Szkolne PWN , Warszawa 2017

Grupa III Program wychowania przedszkolnego "Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego: dobre praktyki" Dorota Kucharska, Anna Pawłowska–Niedbała, Dorota Sikora–Banasiak, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos Wydawnictwo Nowa Era ( 5-latki ) Szkoła za rok. Program wychowania przedszkolnego - roczne przygotowanie do szkoły. Autorzy: D.Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała i inni. Wydawnictwo: Nowa Era ( 6-latki)

Grupa IV Szkoła za rok. Program wychowania przedszkolnego - roczne przygotowanie do szkoły. Autorzy: D.Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała i inni. Wydawnictwo: Nowa Era

Przedszkole nr 100 "Mali Poznaniacy" ubiega się o Certyfikat "Szkoła promująca zdrowie"

Szkoła Promująca Zdrowie